سرور مجازی فرانسه NVMe

سرور مجازی فرانسه NVMe - پلن 1

منابع 100% اختصاصی

 • 1 هسته پردازنده
 • 1024 مگابایت مقدار رم
 • 10 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
 • با توجه به سیاست های شرکت ارائه دهنده،این سرویس به هیچ عنوان امکان لغو و بازگشت وجه نخواهد داشت. توجه
سرور مجازی فرانسه NVMe - پلن 2

منابع 100% اختصاصی

 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 20 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
 • با توجه به سیاست های شرکت ارائه دهنده،این سرویس به هیچ عنوان امکان لغو و بازگشت وجه نخواهد داشت. توجه
سرور مجازی فرانسه NVMe - پلن 3

منابع 100% اختصاصی

 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت مقدار رم
 • 25 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
 • با توجه به سیاست های شرکت ارائه دهنده،این سرویس به هیچ عنوان امکان لغو و بازگشت وجه نخواهد داشت. توجه
سرور مجازی فرانسه NVMe - پلن 4

منابع 100% اختصاصی

 • 4 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت مقدار رم
 • 40 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
 • با توجه به سیاست های شرکت ارائه دهنده،این سرویس به هیچ عنوان امکان لغو و بازگشت وجه نخواهد داشت. توجه
سرور مجازی فرانسه NVMe - پلن 5

منابع 100% اختصاصی

 • 5 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت مقدار رم
 • 50 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
 • با توجه به سیاست های شرکت ارائه دهنده،این سرویس به هیچ عنوان امکان لغو و بازگشت وجه نخواهد داشت. توجه