سرور مجازی ایران پورت 10 گیگ

سرور مجازی ایران - پورت 10 گیگ - پلن 1 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت مقدار رم
 • 30 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود (نامتقارن) پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی ایران - پورت 10 گیگ - پلن 2 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 55 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود (نامتقارن) پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی ایران - پورت 10 گیگ - پلن 3 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت مقدار رم
 • 75 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود (نامتقارن) پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی ایران - پورت 10 گیگ - پلن 4 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 4 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت مقدار رم
 • 95 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود (نامتقارن) پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی ایران - پورت 10 گیگ - پلن 5 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 5 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت مقدار رم
 • 105 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود (نامتقارن) پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی میکروتیک ایران - 10G

منابع 100% اختصاصی

 • 5 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت مقدار رم
 • 1 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود(در صورت رعایت نسبت 1 به 10) پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر