هاست دانلود ایران (سی پنل)

هاست دانلود پهنای باند نامحدود و پر سرعت

هاست دانلود ایران - پلن 1

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
نسخه PHP قابل انتخاب
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس 2 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود
پورت سرور 10 گیگ

هاست دانلود ایران - پلن 2

30 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
نسخه PHP قابل انتخاب
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس 2 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود
پورت سرور 10 گیگ

هاست دانلود ایران - پلن 3

100 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
نسخه PHP قابل انتخاب
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس 2 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود
پورت سرور 10 گیگ

هاست دانلود ایران - پلن 4

250 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
نسخه PHP قابل انتخاب
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس 2 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود
پورت سرور 10 گیگ

هاست دانلود ایران - پلن 5

500 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
نسخه PHP قابل انتخاب
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس 2 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود
پورت سرور 10 گیگ