نمایندگی هاست لینوکس ایران NVMe

سرعت - کیفیت - تحویل آنی - گارانتی بازگشت وجه

نمایندگی هاست لینوکس NVMe SSD پلان 1

و کلیه دیگر امکانات نامحدود

 • 2 گیگابایت NVMe SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • مجاز اورسل
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
نمایندگی هاست لینوکس NVMe SSD پلان 2

و کلیه دیگر امکانات نامحدود

 • 5 گیگابایت NVMe SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • مجاز اورسل
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
نمایندگی هاست لینوکس NVMe SSD پلان 3

و کلیه دیگر امکانات نامحدود

 • 10 گیگابایت NVMe SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • مجاز اورسل
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
نمایندگی هاست لینوکس NVMe SSD پلان 4

و کلیه دیگر امکانات نامحدود

 • 15 گیگابایت NVMe SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • مجاز اورسل
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
نمایندگی هاست لینوکس NVMe SSD پلان 5

و کلیه دیگر امکانات نامحدود

 • 20 گیگابایت NVMe SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد سایت میزبانی
 • مجاز اورسل
 • Cpanel/WHM کنترل پنل