سرور مجازی ترید

سرور مجازی ترید - پلن 1

منابع 100% اختصاصی

 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 55 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps اختصاصی پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی ترید - پلن 2

منابع 100% اختصاصی

 • 4 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت مقدار رم
 • 75 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps اختصاصی پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی ترید - پلن 3

منابع 100% اختصاصی

 • 6 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت مقدار رم
 • 95 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps اختصاصی پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی ترید - پلن 4

منابع 100% اختصاصی

 • 8 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت مقدار رم
 • 105 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1Gbps اختصاصی پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر