سرور مجازی NVMe حرفه ای بورس ایران

تحویل فوری و آنی - منابع 100% اختصاصی - دارای پنل مدیریتی

سرور مجازی NVMe حرفه ای بورس ایران (آسیاتک) - پلن 1 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 4 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت مقدار رم
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی NVMe حرفه ای بورس ایران (آسیاتک) - پلن 2 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 6 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت مقدار رم
 • 60 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی NVMe حرفه ای بورس ایران (آسیاتک) - پلن 3 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 8 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت مقدار رم
 • 70 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی NVMe حرفه ای بورس ایران (آسیاتک) - پلن 4 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 10 هسته پردازنده
 • 10 گیگابایت مقدار رم
 • 80 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر
سرور مجازی NVMe حرفه ای بورس ایران (آسیاتک) - پلن 5 0 موجود است

منابع 100% اختصاصی

 • 12 هسته پردازنده
 • 12 گیگابایت مقدار رم
 • 90 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 10Gbps پورت
 • نامحدود تعویض سیستم عامل توسط کاربر